93.265.13.06


 Presentació << Tornar  
 
Qui Som

IRISARRI - PRIETO, S.L. Corredoria d'Assegurances, es funda l'any 1996 i obtenim l'autorització de la Direcció general d'Assegurances al juliol de l'any 1997. Les persones que vam crear i treballem en IRISARRI - PRIETO, S.L. Corredoria d'Assegurances tenim una dilatada experiència a les diverses àrees del món assegurador, en alguns casos superior als 25 anys i formant part de diverses Companyies. A més dels estudis propis i necessaris per poder engegar una Corredoria en el nostre afany sempre esta l'ampliar la formació del nostre personal per donar un millor assessorament als nostres assegurats.

La nostra condició de Corredoria ens dóna la llibertat d'establir col·laboracions amb totes les Companyies del mercat espanyol, la qual cosa ens permet estudiar quines són les millors condicions perquè els nostres clients signin el contracte d'assegurances mes adequat a les seves necessitats. Pensem que estem treballant amb les Entitats Asseguradores més solvents i amb un servei exquisit a l'hora d'atendre els sinistres. Tot el que ens dóna un valor afegit perquè Un. s'apropi a nosaltres, mantinguem una entrevista personal i després de l'estudi de les seves necessitats puguem indicar-li quin tipus d'assegurança i en quines condicions pot contractar-la. Sens dubte que el nostre servei serà acurat si algun dia li ocorre un sinistre.

Registre Mercantil de Barcelona, data 16-07-1996, tom 29.167, llibre 3.865, secció 2ª, foli 209, fulla b 151459, inscripció 1ª.N.I.F. B-61156402. Nº Registre D.G.S. J-1578. Concertada assegurança de responsabilitat civil segons Art. 15 llei 9/1992 de 30 d'Abril - Col·legiat 70.233

 
|
Contacto
|
Avis Legal
|
Ubicació